Sağlığımız İçin Doğal Ürünlerin Önemi

Doğal üretilmiş hayvansal ve bitkisel ürünlerle beslenmenin, sağlık açısından önemi son yıllarda daha da belirgin ortaya çıktı. Bu tür başarılı uygulamaların, tüm toplum sağlığını olumlu etkileyerek uzun vadede ülkemizin gelişmesini de her açıdan olumlu etkileyeceği aşikardır.

Uzun vadede bu olumlu etkileşim, hem kamu harcamalarının en önemli kalemlerinden olan sağlık harcamalarımızı belirgin azaltması hem de insanlarımızın daha sağlıklı olarak yaptıkları işlerde daha başarılı , hayatlarında daha mutlu olabilmelerini sağlayacaktır.

Bu durum belki bizler gibi orta yaştakileri bu kadar net etkilemeyebilecektir ama bizden sonraki nesilleri çok olumlu etkileyeceğini görebilmek için müneccim veya çok zeki olmaya hiç gerek yoktur.

Toplumlarda herkesin bildiği gibi en çok ölümlere yol açan ilk iki neden kalp-damar hastalıkları ve kanserlerdir. Gerçek doğal beslenmenin, Bu iki hastalık grubunun görülme sıklığını da çok önemli oranda azaltacağı artık bilimsel bir gerçektir. Bir doktor olarak da bunu çok net görebilmekteyim.

Doğal beslenmenin, insanlarımız ve toplumumuz üzerindeki uzun vadedeki bu çok büyük olumlu etkisini sağlayabilmek için yapılması gerekenleri de büyük bir fırsata dönüştürmek olasıdır. Böylece bir taşla iki kuş vurabilmek olasıdır.

Nasıl mı ?

1— Bu doğal üretim işi asla özel şirketler aracılığı ile yapılmamalı, belki birtakım sorumluluklar çok güvenilebilen, sorumluluk sahibi özel şirketlere ama asgari ölçüde verilebilir. Ama asla bu sorun büyük ölçüde özel şirketler aracılığı ile çözülmeye kalkışılmamalı.

2— Asıl çözümü sağlayabilecek olan büyük grup halen tüm Anadolu köylerinde yaşayan köylü çiftçi ve köylü hayvancılarımız olmalıdır. Bu büyük grubumuz zaten şu anda maalesef birçok konuda haklı olarak dertlidir, şikayetçidir. En basit bir örnek ülkemizde artık manda üretimi ve ürünleri bitmiştir. Bunu bir özel şirkete asla yaptıramazsınız, bunun gibi birçok örnekler sökonusudur.

3– Bu sayede öncelikle tüm Türkiyeyi besleyecek büyük çapta hem hayvansal hem de bitkisel üretim sağlanabilecektir.

4– Hem Büyük şehirlere göç önemli oranda azaltılabilecektir.

5– Şehirlerde yaşayanlara kesinlikle daha güvenilir doğal ürünler sunulabilecek hem de fiyatlar daha dengeli olabilecektir. Böylece şehirde yaşaya orta gelir seviyesindeki insanlarımız bu ürünleri alabilecekleridr. Ayrıca göç azalacağından, şehirlerdeki kargaşa da azalacaktır. Bu da şehirde yaşayan insanımızı da olumlu etkileyebilecektir.

6– Şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın etrafında şu anda doğal ürün sattığını iddia eden birtakım dükkanlar açılmış olup, buralardaki ürünler aşırı pahallıdır ayrıca güvenilir asla değildir. Çünkü bu güvenilirlik ancak çok sıkı denetim sayesinde başarılabilir ama bu sıkı ve güvenilir denetim işi bizde herzaman çok yetersiz olmuştur.

7– Kaldı ki diyelim bu az sayıdaki doğal ürün satan dükkanlardaki ürünler gerçekten güvenilirdir. Ama bu aşırı fiyatlar karşısında toplumumuzun ancak üst gelir grupları bundan istifade edebileceğinden Toplumumuza genelde bir fayda sağlayamıyacak, kalp-damar hastalıkları ve kanser hastalıkları oranlarında asla bir toplumsal azalma olamıyacaktır. Çünkü üst gelir grubundaki küçük bir grup sadece bunları alabilmektedir. Bu da nüfusumuzun çok küçük bir bölümü olduğundan asla tüm toplumumuzu ilgilendiren sağlık ölçütlerinde azalma yapamıyacaktır.

8— Köylülerimiz daha iyi bir gelir seviyesine ulaşacağından toplumumuzun en önemli kesimlerinden olan köylülerimizin daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak, onların da yukarıda da belirttiğim gibi yaşamlarını sürdürebilmek için şehirlere göç etmeyebileceklerdir.

9– Tüm Anadolu köylüsünün doğal üretim yapabilmesi sağlanırsa elde edilebilecek çok büyük boyuttaki hayvansal ve bitkisel ürünler ülkemize fazlası ile yeteceğinden muhtemelen başta Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere diğer dış ülkelere ihracatı da mümkün olabilecektir.

Böylece hem tüm insanımız uygun fiyatta ve güvenilir doğal ürünlere ulaşabilecek, hem köylümüze kendi köyünde daha iyi koşullarda iş imkanı sağlanabilecek, hem uzun vadade ülkemizdeki sağlık ölçütleri çok daha iyi durumlara gelecek, Hem sağlık harcamalarımız çok daha azaldığı için hem de dış ülkelere ihracatımız arttığı için ülkemizin genel ekonomik koşulları daha iyi noktalara ulaşabilecek, bu ekonomik koşullardaki düzelmenin bir önemli nedeni de şehirlere göç azaldığı için ortaya çıkacak, ayrıca şehirlere göçün azalması büyük şehirlerdeki yaşamı da olumlu etkileyebilecek. Büyük şehirlerdeki kargaşa azalacak buna bağlı olarak da örneğin terör olaylarını bile olumlu etkileyebilecektir.

İnanın bunlar şu anda aklıma gelebilenler , aklıma şu anda gelmeyen birçok olumlu sonuçların da ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Belki sizlerin de aklına ortaya çıkabilecek başka olumlu gelişmeler gelmektedir.

Umuyorum bu durum, idarecilerimiz tarafından görülür ve gerekli girişimler başlatılır.